NRK Meny

Eksporterte for 9 milliardar

Norge eksporterte 275.000 tonn sjømat for 9,1 milliardar kroner i oktober. Volumet fall med fem prosent, medan eksportverdien fall med tre prosent, eller 281 millionar kroner frå oktober i fjor. Til no i år har Norge eksportert 2,1 millionar tonn med sjømat til ein samla verdi av 77,6 milliardar kroner.

Sei
Foto: , Scanpix
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.