NRK Meny

Ekspertar slår laksealarm

To professorar i fiskehelse meiner det er for mange oppdrettsanlegg i norske fjordar og ber politikarne stogge opp. Professor Trygve Poppe seier til VG at dei mange anlegga og merdane er årsaka til lus og sjukdommar har vorte eit så stort problem. Fiskeriminister Per Sandberg seier oppdrettsanlegg må vise at dei er nede i 0,2 lus per laks før det er aktuelt tillate meir vekst.