Ein person funnen omkomen i raset i Balestrand

Hjelpemannskap har funne ein person omkomen etter raset i Balestrand.

Video Død person funne i Balestrand

NETT-TV: Ein person er funnen omkomen i raset i Balestrand.

– Vi kan stadfeste at ein person er funnen omkomen i elveløpet om lag 300 meter nedanfor huset som vart tatt av raset, seier pressetalsmann Nils Erik Eggen ved Sogn og Fjordane politidistrikt.

Held fram søket

– Fokuset framover er å finne den andre personen som er sakna. Vi konsentrer oss om å søkje i området rundt funnstaden, seier Eggen til NRK.no.

Han trur personen som ikkje er funnen kan vere i det samme området. Han kan fortelje at personen vart funne rett før klokka 13.

– Er det mann eller kvinne som er funnen?

– Personen er ikkje identifisert, så det kan eg ikkje seie noko om enno, svarar Eggen.

(Artikkelen held fram under biletet)

Innsatsleiar Geir Harkjær ved Sogn og Fjordane politidistrikt

INNSATSLEIAR: Geir Harkjær ved Sogn og Fjordane politidistrikt koordinerer arbeidet på staden.

Foto: Steinar Lote / NRK

Vart funnen av Røde Kors

Innsatsleiar Geir Harkjerr ved Sogn og Fjordane politidistrikt koordinerer redningsarbeidet på staden. Han seier dei vil halde fram leitinga med full styrke.

– Vedkommande vart funne av eit søkjelag frå Røde Kors. Vi held fram med leiting etter person nummer to, og vi håpar vi vil finne vedkommande relativt fort, seier Harkjerr.

– Kor lenge kan vil de halde fram med leitinga?

– Vi vil i alle fall halde fram til det blir mørkt. Vi vil vurdere dette forløpande, men per no trur eg ikkje vi kjem til å halde fram leitinga i mørket. Vi veit ikkje om det kan gå nye ras, for det er stor rasfare i området, svarar Harkjerr.

Starta søk i føremiddag

Redningsarbeidarane gjekk ved 11-tida inn i området, og redningshundar har drive søk i ruinane og i rasområdet.

Bustadhuset som sambuarparet budde i vart knust av raset, og berre grunnmuren står igjen.

Dykkarar har også søkt i fjorden, men ved 15.30-tida avslutta dykkarane frå Kystvaktskipet MS «Andenes.» Dei har vore på 15 meters djup og i eit området på rundt 50 meter frå land.

Rasmassane på riksveg 55 vil bli fjerna i løpet av dagen, men vegen vil enno ikkje bli opna for trafikk.

NETT-TV: Her stod huset

Video Her sto huset som ble tatt av raset

NETT-TV: Her stod huset som ble tatt av raset.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.