NRK Meny
Normal

Ein knapp kan gjere livet tryggare for syklande Heidi

LOTETUNNELEN (NRK): Heidi Isene sykkelpendlar gjennom den trafikkerte Lotetunnelen. Ein varslingsknapp kan gjere det tryggare.

Heidi Isene

SYKLAR: Heidi Isene brukar sykkel mellom Lote og Nordfjordeid

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– Det kjennest ikkje heilt trygt å sykle utan at det er varsling. Ein er nøydd til å ta forholdsreglar, seier Isene.

Heidi Isene bur på Lote, men arbeidspendlar til Nordfjordeid. Lotetunnelen er lang, og manglar gul midtstripe. For å vere mest mogleg synleg har ho på seg refleksvest, og kraftige blinkande lys både på sykkelen og på hjelmen.

– Det er fleire som seier til meg at dette ikkje går an, og lurer på om det er lov, seier ho.

Sykkelvarsling kan vere løysinga

Mange kan vere engstelege for å sykle gjennom tunnelar, men ei løysing kan gjere det tryggare. Fleire stadar i Norge testar Vegvesenet ut sykkelvarsling i tunnelane. Då kan syklistane trykke inn ein knapp slik at eit skilt med varsel om syklist startar å lyse, dermed er bilistane budde på kva som ventar.

Isene skulle gjerne hatt ein slik:

– Det verkar jo heilt fantastisk, eg har køyrt gjennom ein slik tunnel i Hordaland. Då veit bilistane at nokon er der inne, seier ho.

Isene prøver å unngå ferjekøen.

– Det blir fort mykje lyd, eksos og nærgåande bilar når køen kjem, seier Isene.

Sykling gjennom Lotetunnelen

FORHOLDSREGLAR: Heidi Isene forsikrar seg om å vere synleg inne i Lotetunnelen.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Vil ha varslinga på plass

Heidi Isene har kontakta Eid kommune i saka, og kommunen ber no om å få sykkelvarslinga på plass, seier ordførar Alfred Bjørlo (V).

– Vi ynskjer at det skal vere trygt. Slik det er i dag vil ikkje folk sykle fordi det blir oppfatta som for farleg, eg hadde i alle fall ikkje gjort det. Men det er faktisk heilt lovleg, og då er det viktig å gjere det vi kan for å prioritere mjuke trafikantar, seier Bjørlo.

Alfred Bjørlo

VIL HA VARSLING: Ordførar i Eid, Alfred Bjørlo (V)

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Spent på effekten av varsling

Sykkelkoordinator i Statens vegvesen, Anja Wannag seier eit titals tunnelar i Norge har fått slik varsling, to av dei på riksvegnettet. Men kor mange fleire som får er uvisst.

– Dette er noko som vi følgjer tett, og vi vurderer kva som er best eigna, seier Wannag.

I år har det vore to dødsfall med syklistar i tunnel, i mars døydde ein mann i 80-åra i Lærdal i ein samanstøyt med ein bil. I Samnanger i Hordaland døyde ein utanlandsk mann i 50-åra då han vart påkøyrd bakfrå.

Statistisk sett trygt

Men statistikken seier at det jamt over er trygt å sykle i tunnelar.

– Det har dessverre vore to alvorlege ulukker, men statistisk sett er det svært sjeldan vi har alvorlege tunnelulukker med sykkel.

Tilbake i Lotetunnelen trur Heidi Isene at fleire vil trivast på sykkelen om ein får sykkelknappen på plass.

– Ikkje berre for meg, men også for dei som trenar og som er på tur, seier ho.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.