NRK Meny

Ein bles raudt i Førde

Ein bilførar bles raudt då UP kontrollerte bilistar i Førde i ettermiddag. Vedkommande blir framstilt for blodprøvetaking, og det vil bli oppretta sak, opplyser politiet. I alt vart 62 bilistar kontrollerte. I ein kontroll tidlegare på dagen, i Halbrendslia, vart 108 bilførarar kontrollerte, men alle fekk køyre vidare.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.