NRK Meny

Eid støttar overgrepsmottak

Formannskapet i Eid har bestemt seg for å støtte opp om det felles overgreps- og valdsmottaket i Førde. Dei går dermed mot helse- og sosialutvalet i kommunen si innstilling, om å trekke seg frå dagens samarbeid. Formannskapet har også vedteke å greie ut ei lokal løysing for 2017 av. Saka skal endeleg avgjerast i kommunestyret neste veke.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.