Eid seier ja til intensjonsavtale

Eit fleirtal på sju mot to i Eid formannskap gjekk i går inn for å seie ja til intensjonsavtalen om samanslåing med Selje. Mindretalet var dei to representantane til Senterpartiet. Dei varsla at dei er i tenkeboksen og vil vurdere saka fram mot kommunestyremøtet neste torsdag.

Alfred Bjørlo
Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK