NRK Meny

Dyr narkotika

Ein sogning i 20-åra har godteke ei bot på 10.000 kroner for brot på narkotikalova. Mannen erkjende å ha kjøpt 10-15 gram hasj frå ein namngjeven mann. Han selde også fem gram hasj til den same mannen. Sogningen har også erkjent bruk av narkotika.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.