NRK Meny

Dykka etter søppel

Frivillig drog opp bildekk, syklar og fjernstyrt helikopter under ryddeaksjonen mot marin forsøpling i Solvorn, i Luster. Arvid Mellingen frå Sogn fridykkarklubb seier til Sogn Avis at dei til saman har henta opp eit halvt tonn med søppel. Til hausten tek dei opp att ryddeaksjonen i Sogndal. Neste år går turen til Leikanger.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.