NRK Meny

Dykka etter søppel

Frivillig drog opp bildekk, syklar og fjernstyrt helikopter under ryddeaksjonen mot marin forsøpling i Solvorn, i Luster. Arvid Mellingen frå Sogn fridykkarklubb seier til Sogn Avis at dei til saman har henta opp eit halvt tonn med søppel. Til hausten tek dei opp att ryddeaksjonen i Sogndal. Neste år går turen til Leikanger.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.