Normal

Døydde av hjartesvikt

Mannen som vart funnen død i eit husvære i Måløy døydde mest truleg av hjartesvikt.

Det opplyser politibetjent Roger Gundersen ved Vågsøy lensmannskontor.

Det var i går at mannen i femtiåra vart funnen. Politiet vart varsla av naboar som kom heim frå ferie og slo alarm.

Den mellombelse obduksjonsrapporten viser at mannen døydde 11. juli.

.

Vegopning på Bergum i Førde kommune