Døydde av hjartesvikt

Mannen som vart funnen død i eit husvære i Måløy døydde mest truleg av hjartesvikt.

Det opplyser politibetjent Roger Gundersen ved Vågsøy lensmannskontor.

Det var i går at mannen i femtiåra vart funnen. Politiet vart varsla av naboar som kom heim frå ferie og slo alarm.

Den mellombelse obduksjonsrapporten viser at mannen døydde 11. juli.

.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.