Døydde av hjartesvikt

Mannen som vart funnen død i eit husvære i Måløy døydde mest truleg av hjartesvikt.

Det opplyser politibetjent Roger Gundersen ved Vågsøy lensmannskontor.

Det var i går at mannen i femtiåra vart funnen. Politiet vart varsla av naboar som kom heim frå ferie og slo alarm.

Den mellombelse obduksjonsrapporten viser at mannen døydde 11. juli.

.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.