Dømd til millionerstatning

Alexela Sløvåg er i Bergen Tingrett dømd til å betale ein million kroner til eit dansk selskap.

DVS Vandteknik har reinsa og fjerna giftig avfall i Sløvåg etter eksplosjonsulukka i 2007. Dei to selskapa har sidan då krangla om arbeidskontrakten. DVS meiner Alexela ikkje har gjort opp for seg.

No er Alexela dømd til å betale selskapet i overkant av ein million kroner.

Alexela må i tillegg dekke sakskostnader på nærare 200 000 kroner, skriv Bergensavisen .

Dagleg leiar i Alexela HÅkon Ivarson har ikkje fått lese dommen og vil difor ikkje uttale seg om saka.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.