Normal

Dømd til millionerstatning

Alexela Sløvåg er i Bergen Tingrett dømd til å betale ein million kroner til eit dansk selskap.

DVS Vandteknik har reinsa og fjerna giftig avfall i Sløvåg etter eksplosjonsulukka i 2007. Dei to selskapa har sidan då krangla om arbeidskontrakten. DVS meiner Alexela ikkje har gjort opp for seg.

No er Alexela dømd til å betale selskapet i overkant av ein million kroner.

Alexela må i tillegg dekke sakskostnader på nærare 200 000 kroner, skriv Bergensavisen .

Dagleg leiar i Alexela HÅkon Ivarson har ikkje fått lese dommen og vil difor ikkje uttale seg om saka.

Vegopning på Bergum i Førde kommune