Dømd til millionerstatning

Alexela Sløvåg er i Bergen Tingrett dømd til å betale ein million kroner til eit dansk selskap.

DVS Vandteknik har reinsa og fjerna giftig avfall i Sløvåg etter eksplosjonsulukka i 2007. Dei to selskapa har sidan då krangla om arbeidskontrakten. DVS meiner Alexela ikkje har gjort opp for seg.

No er Alexela dømd til å betale selskapet i overkant av ein million kroner.

Alexela må i tillegg dekke sakskostnader på nærare 200 000 kroner, skriv Bergensavisen .

Dagleg leiar i Alexela HÅkon Ivarson har ikkje fått lese dommen og vil difor ikkje uttale seg om saka.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.