Dømd for promillekøyring

Ei kvinne i 30-åra, busett i Sunnfjord, er dømd til fengsel på vilkår i 18 dagar for promillekøyring. Ho hadde ein promille på 1,07. Dommen er på vilkår, som betyr at kvinna slepp å sone i fengsel dersom ho ikkje gjer nye brotsverk i prøvetida på to år. Kvinna må også betale ei bot til det offentlege på 50 000 kroner.