NRK Meny

Dømd for narkotikakriminalitet.

Ein mann i 20-åra er i Fjordane Tingrett dømd til 36 dagar i fengsel og 8000 kroner i bot for å ha kjøpt og brukt hasj og kokain. Retten fann det skjerpande at mengda med narkotika var så stor at det var fare for spreiing. Men retten meiner det er formildande at mannen har tilstått utan atterhald. Fengselsstraffa vert på vilkår, med ei prøvetid på to år.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.