NRK Meny

Dømd for hasjsal

Ei sunnfjordkvinne i 20-åra er i Fjordane tingrett dømd til 60 timar samfunnsstraff. Kvinna er funnen skuldig i å ha seld 30 gram hasj til ulike personar, samt å ha oppbevart til saman 300 gram hasj. Ho erkjende lovbrota som skriv seg frå 2014. Påtalemakta og retten var samde i at det med omsyn til rehabiliteringa ville vere uheldig for kvinna med ei fengselsstraff.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.