NRK Meny

Dømd for hasjsal

Ei sunnfjordkvinne i 20-åra er i Fjordane tingrett dømd til 60 timar samfunnsstraff. Kvinna er funnen skuldig i å ha seld 30 gram hasj til ulike personar, samt å ha oppbevart til saman 300 gram hasj. Ho erkjende lovbrota som skriv seg frå 2014. Påtalemakta og retten var samde i at det med omsyn til rehabiliteringa ville vere uheldig for kvinna med ei fengselsstraff.