NRK Meny

Dømd for hasjsal

Ei sunnfjordkvinne i 20-åra er i Fjordane tingrett dømd til 60 timar samfunnsstraff. Kvinna er funnen skuldig i å ha seld 30 gram hasj til ulike personar, samt å ha oppbevart til saman 300 gram hasj. Ho erkjende lovbrota som skriv seg frå 2014. Påtalemakta og retten var samde i at det med omsyn til rehabiliteringa ville vere uheldig for kvinna med ei fengselsstraff.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.