NRK Meny

Dømd etter kollisjon

Ein kvinne i 50-åra frå Sogn må betale 9000 kroner i bot og mista førarkortet i fire månader etter ei trafikkulukke i fjor vår. Kvinna kom over i motsett køyrefelt og kolliderte med ein møtande bil på ei strekning med 80 km/t. Sogn tingrett meiner situasjonen var svært farleg og det blei både personskadar og materielle skader.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.