NRK Meny

Dømd etter kollisjon

Ein kvinne i 50-åra frå Sogn må betale 9000 kroner i bot og mista førarkortet i fire månader etter ei trafikkulukke i fjor vår. Kvinna kom over i motsett køyrefelt og kolliderte med ein møtande bil på ei strekning med 80 km/t. Sogn tingrett meiner situasjonen var svært farleg og det blei både personskadar og materielle skader.

Vegopning på Bergum i Førde kommune