NRK Meny

Dømd etter hasjkjøp

Ein mann i 20-åra er i Fjordane tingrett dømd til fengsel i 24 dagar på vilkår for narkotikabrotsverk. Det betyr at mannen slepp å sone straffa i fengsel dersom han ikkje gjer nye brotsverk i prøvetida på to år. Mannen er dømd for bruk, og for ved fleire tilfelle ha kjøpt til saman 90 gram hasj. Han er og dømd til ei bot på 5000 kroner.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.