Dødsårsak ikkje klar

Ein førebels obduksjonsrapport kan ikkje slå fast at brann i varmeteppet var årsaka til at ei 97 år gamle kvinne døydde. Det skriv Porten.no. Det er gjort funn av røyk i lungene til kvinna, men ho var òg alvorleg sjuk. Ein endeleg obduksjonsrapport er venta i løpet av nokre veker.