Doblar tilskotet til Bokbyen

Regjeringa doblar tilskotet til Bokbyen i Fjærland når dei legg fram statsbudsjettet fredag.

- Tilskotet blir auka frå 100.000 kroner i år til vel 200.000 kroner neste år, opplyser stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap).

Laura Kvamme, dagleg leiar for Bokbyen,seier dette er eit gledeleg nyhende. Ho tar auken som signal på at den 10 år gamle bokbyen gjer dei rette tinga.

 

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.