Doblar tilskotet til Bokbyen

Regjeringa doblar tilskotet til Bokbyen i Fjærland når dei legg fram statsbudsjettet fredag.

- Tilskotet blir auka frå 100.000 kroner i år til vel 200.000 kroner neste år, opplyser stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap).

Laura Kvamme, dagleg leiar for Bokbyen,seier dette er eit gledeleg nyhende. Ho tar auken som signal på at den 10 år gamle bokbyen gjer dei rette tinga.

 

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.