NRK Meny

Disputerer til ny doktorgrad

Kyrre Groven ved Vestlandsforsking disputerer fredag 15. desember ved NTNU i Trondheim. Tittelen på avhandlinga er «Kommunane og klimautfordringa. Ein studie av lokal klimagovernance i Norge». Studien handlar om korleis norske kommunar tek omsyn til klimaendringane i plan- og miljøsektoren, beredskapssektoren og vass- og avløpssektoren.

Kyrre Groven
Foto: Endre Hilleren
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.