Disputerer til ny doktorgrad

Kyrre Groven ved Vestlandsforsking disputerer fredag 15. desember ved NTNU i Trondheim. Tittelen på avhandlinga er «Kommunane og klimautfordringa. Ein studie av lokal klimagovernance i Norge». Studien handlar om korleis norske kommunar tek omsyn til klimaendringane i plan- og miljøsektoren, beredskapssektoren og vass- og avløpssektoren.

Kyrre Groven
Foto: Endre Hilleren