NRK Meny

Diskusjon om tunnelmassar

Kva som skal skje med tunnelmassane dersom planane om Stad skipstunnel vert gjennomført, var eit heitt tema på folkemøte på Selje hotell i førre veke. Det skriv Fjordenes Tidende. På møtet vart det lagt fram tre moglege alternativ; mellombels massedeponering, å transportere massen vekk eller permanent massedeponering i Moldefjorden og Kjødepollen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.