Direkte: Følg flaumen i Førde her!

Elva Jølstra som renner gjennom Førde sentrum har gått over sine breidder. Her kan du følgje utviklinga direkte frå vår videostrøyming i sentrum.

Flaum live Førde

STOR: Her kan du følgje flaumen i Førde sentrum minutt for minutt.

Kraftig nedbør gjer at deler av Førde sentrum no står under vatn. Vi sender direkte frå eit kamera som er plassert på bygget til Sparebanken Sogn og Fjordane ved Langebrua. På biletet ser du austover mot Parken, Utstillingsplassen og Hafstad.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.