NRK Meny
Normal

Dette er dei nye politisjefane i Vest

Tilsetjingsrådet har landa på kven dei ynskjer som geografiske leiarar i det nye politidistriktet.

Arne Johannessen

RYKKJER OPP: Arne Johannessen er ein av seks leiarar som tilsetjingsrådet i Vest Politidistrikt ynskjer seg.

Foto: Christian Blom / NRK

Gamle Hordaland politidistrikt og gamle Sogn og Fjordane politidistrikt skal frå 1. mars neste år vere oppe å gå som eit nytt politidistrikt, Vest politidistrikt. I den nye organisasjonen utgjer Sogn og Fjordane fylke ei eining.

I går leverte tilsetjingsrådet tilbod til dei seks personane dei ynskjer skal leie einingane:

Leiar geografisk driftseining Bergen/Sotra/Askøy/Øygarden – Olav Valland (61) frå Øystese

 • Fungerande leiar og visepolitimeister for avdeling Hordaland. Tidlegare politistasjonssjef for Bergen sentrum politistasjon. Han har også bakgrunn som administrasjonssjef, Namsfogd, politiinspektør i Politidirektoratet og han har jobba i Justisdepartementet. Valland har også brei erfaring som lensmann og politibetjent.

Leiar geografisk driftseining Sogn og Fjordane – Arne Johannessen (59) frå Øystese. Busett i Luster.

 • Driftseiningsleiar i Driftseining Sogn. Han har vore både forbundsleiar og forbundssekretær i Politiets Fellesforbund i ein lengre periode.

Leiar geografisk driftseining Hordland – Jan Ludvig Fosse (58) frå Dimmelsvik

 • Lensmann i Kvinnherad sidan 1997. Han har også vore Namsfogd i Bergen. Har brei erfaring som lensmannsførstebetjent og lensmannsbetjent.

Leiar felles eining for operativ teneste – Morten Ørn (57) frå Oslo

 • Konstituert leiar for Felles eining for operative tenester. Han har tidlegare vore politistasjonssjef for Bergen Sør, har vore leiar for register- og analyseseksjonen i gamle Hordland politidistrikt. Han har også jobba som etterforskar/spesialmedarbeidar.

Leiar felles eining for førebygging – Kari Marie Kjellstad (57)

 • Internasjonal rådgjevar i Politidirektoratet. Har tidlegare vore fungerande leiar for felles operativ eining. Ho har vore seksjonsleiar for register- og analyseseksjonen og har erfaring som seksjonsleiar for etterforsking. Ho har brei erfaring som politibetjent/politiførstebetjent, mellom anna innan organisert kriminalitet, etterretning, narkotikaanalyse og vald.

Leiar felles eining for etterretning og etterforsking – Helge Stave (48) frå Askøy

 • Prosjektleiar for Prosjekt nytt politidistrikt i Vest politidistrikt. Han har tidlegare vore lensmann og seksjonsleiar. I tillegg har han jobba i Politidirektoratet som assisterande programdirektør, og har lang og brei erfaring som politibetjent i ulike avdelingar.

Frå før består leiargruppa i Vest politidistrikt av:

 • Politimeister Kaare Songstad (51)
 • Visepolitimeister Ida Melbo Øystese (48)
 • Leiar stab for HR og HMS Linda Endresen Birkeland (57)
 • Leiar stab for verksemdstyring Trond Arne Aglen (45)
 • Leiar stab Arne Lutro (40)
 • Leiar PST Øyvind Tenold
 • Leiar felles eining for påtale, Gunnar Fløystad (54)
 • Leiar for felles eining for utlending og forvalting, Ane Kvaal (50)
 • Leiar for felles eining for sivil rettspleie er førebels ikkje utlyst.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.