NRK Meny
Normal

Det lysnar for aluminiumen

Årsresultata for metallverka i Hydro i Høyanger og Årdal er mykje betre enn venta.

Hydro Høyanger Metallverk - valseblokker

VALSEBLOKKER: Både verket i Høyanger og Årdal, sel valseblokker på lengre kontrakter.

Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

I Høyanger gjekk dei 47 millionar i overskot før skatt, mot 136 millionar i 2011. Men trass i eit mindre overskot enn året før, fabrikksjef Wenche Eldegard er nøgd i eit år med låge aluminiumsprisar.

Wenche Eldegard er fabrikksjef på Hydro i Høyanger

Fabrikksjef Wenche Eldegard seier dei har gjort ein stor innsats for å få kostnadene.

Foto: Tale Høyem / NRK Sogn og Fjordane

– Eg er godt nøgd med resultatet, for det har vore eit krevjande år for aluminiumsindustrien. Prisane har vore låge, men i Høyanger har vi hatt det veldig bra driftsmessig. Vi har klart å halde kostnadene på eit brukbart nivå. Det har kompensert noko for dei låge prisane, seier Eldegard.

– Det at de gjer det så bra i dårlege tider, er vel eit godt signal for vidare eksistens for metallverket i Høyanger?

– Ja, det er det vi håper og trur. Vi gjer det vi kan for å ruste metallverket til å tåle desse svingingane i marknaden. Vi er eit lite verk, og er sårbare for svingingar i prisane.

Verket i Årdal produserer 279 124 tonn ferdig produktet i form av valseblokker og støypelegeringar, medan Høyanger produserte 116 891 tonn valseblokker.

Frykta det kunne gått verre

Verket i Årdal gjekk med ni millionar i underskot, men også det var betre enn dei venta. Resultatet er 393 millionar kroner dårlegare enn i 2011.

Arne Werge-Olsen

BETRE ENN FRYKTA: Fabrikksjef Arne Werge-Olsen seier det kunne gått mykje verre.

Foto: Steinar Lote / NRK

Fabrikksjef Arne Werge-Olsen frykta det kunne ha gått mykje verre.

– Det var ein betydeleg nedgang i metallprisen, vi snakkar om 400 dollar per tonn. I tillegg har vi hatt utfordringar på elektrolyse, noko som har gitt seg utslag i lågare produksjon i fjor. Men samstundes har vi hatt eit fantastisk godt arbeid med forbetringar på kostnader.

– Hadde de frykta større underskot?

– Ja, det gjorde vi. Men tiltak blei gjort heile tida for å kompensere for den låge metallprisen, seier han.

Positiv – men trur på vanskeleg år

Werge-Olsen seier det er vanskeleg å spå korleis det utviklar seg dei neste månadene, men at prisane ser betre ut.

– Vi gjer også eit godt arbeid når det gjeld forbetringar og elektrolyseproduksjonen ser betre ut framover.

Han seier at begge metallverka sel valseblokker på lengre kontraktar.

– For 2013 har vi i Årdal ikkje fylt heile volumet, men det ser ikkje så gale ut. Samstundes er vi ein liten aktør og har også moglegheit til å gå inn på nisjeprodukt. Eg ser positivt på tida framover, men trur framleis at 2013 blir eit vanskeleg år.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.