Det beste frå debatten i Sogndal

I dag var det duka for den store miljødebatten i valkampen. Staden var høgskulen i Sogndal. Under kan du lese nokre sitata frå debatten om. Du kan også høyre heile debatten.

Miljødebatt

KLIMADEBATT: Tysdag møttest kommune- og fylkespolitikarar til debatt om klima og miljøspørsmål

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK
Vallogo

– Skal du få levere dei tenestene så må dei vere miljøvenlege. Trude Brosvik (KrF) om framtidige leverandørar til fylket

– Vi kan køyre el-ferje på Sognefjorden i 100 år for den summen. Stein Malkenes (MDG) om 10 milliardar til Hemsedalstunnel.

Frank Willy Djuvik (Frp) på klimadebatt: – Eg trur nok det er ingen tvil om at menneskeleg aktivitet påverkar

–Det bidraget norsk industri gjev til klima er så stort at folk ikkje forstår det. Hilmar Høl (Ap).

– Eg er stolt over at vi har ei regjering som etter så mange år skar gjennom. Noralv Distad (H) om fjorddeponi i Førdefjorden.

– Engebø er i beste fall heilt prematurt. Jordmor og Venstre-politikar Marianne Øren om #fjorddeponi #nrkvalg #nrksf

– Her er det gjort eit vedtak, det må vi innordne oss etter. Karen Marie Hjelmeseter (Sp) om #fjorddeponi #nrkvalg #nrksf

– Dei som prøver å kjøpe veljarar med denne saka, tek skammeleg feil. Frank Willy Djuvik (Frp) om V, SV og MDG og #fjorddeponi

Laster Twitter-innhold

– Eg lurer på kva planet han er på. No må du vakne opp. Hilmar Høl (Ap) til Stein Malkenes (MDG)

– Dei har ein bra klimadebattant i Sogn og Fjordane. Redaktør Jan Inge Fardal i Sogn Avis om Frank Willy Djuvik frå Frp.

Deltakarane i debatten er kommune- og fylkespolitikarar som vil vera dei siste som kan bidra til at Norge når utsleppsmåla sine for 2020:

  • Frank Willy Djuvik, fyrstekandidat til Fylkestinget og ordførarkandidat i Flora (Frp)
  • Noralv Distad, fyrstekandidat til Fylkestinget og ordførar i Aurland (H)
  • Hilmar Høl, fylkesleiar (Ap)
  • Karen Marie Hjelmeseter, fylkesleiar (Sp)
  • Trude Brosvik, fyrstekandidat til Fylkestinget (KrF)
  • Marianne Øren, andrekandidat til Fylkestinget (V)
  • Jakob Andre Sandal, fyrstekandidat til Fylkestinget (SV)
  • Stein Malkenes, fylkestopp (Miljøpartiet dei grøne)
Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.