NRK Meny
Normal

Desse kan skapa fyrste storkommunen i Sogn

SOGNDAL (NRK): Sogndal, Leikanger, Balestrand og Luster siglar opp som den heitaste storkommunen i Sogn, for til og med Luster-ordføraren held fusjonsdøra bitte litt på gløtt.

Jarle Aarvoll, Jon Håkon Odd, Harald Offerdal, Ivar Kvalen

STORKOMMUNE SIGLAR OPP: Ordførarane Jarle Aarvoll (Ap) i Sogndal, Jon Håkon Odd (Ap) i Leikanger, Harald Offerdal (Ap) i Balestrand og Ivar Kvalen (Sp) i Luster

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster utgjer allereie i dag ein bu- og arbeidsmarknadsregion. Og kommunane utfyller kvarandre på ein god måte, seier ordførar i Jarle Aarvoll (Ap) i Sogndal.

Det har vore knytt spenninng knytt til kva storebror i Sogn – Sogndal – vil gå for i kommunesamanslåingsarbeidet. Og på det store felles formannskapsmøte for alle dei ni kommunane i Sogn regionråd i Sogndal i dag, staka Aarvoll ut to alternativ: 1) Nordsidekommunane og 2) eit stor-Sogn med alle kommunane frå Balestrand, Vik og innover.

Leikanger positive

Heilt til i dag har kommunereforma i Sogn ikkje kome seg av flekken.

Grunnen er mellom anna den nyleg avslutta valkampen, sterk motstand i kraftkommunane Luster og Aurland, og Sogndal sin otte for å skremma Luster frå seg viss storebroren blei for pågåande.

Bent Aslak Brandtzæg

STOR-SOGN: Ein storkommune i Sogn utan Høyanger, Aurland og Luster er den mest realistiske konstellasjonen, sa Bent Aslak Brandtzæg frå Telemarksforsking på det felles formannskapsmøtet i Sogndal i dag.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

I Leikanger har det politiske miljøet venta på Sogndal sitt utspel.

– Me ønskjer å gå vidare med dette nordsidealternativet, fordi me har mykje felles. Me har sams identitet og vil kunne utfylla kvarandre på mange område, seier ordførar Jon Håkon Odd (Ap) i Leikanger, som presiserer at det ikkje er gitt at dette blir sluttresultatet.

Balestrands-ordførar er glad

Det er seks år sidan Aarvoll tok til orde for ein storkommune frå Hella til Fantesteinen på Sognefjellet. No er òg Balestrand teken inn i varmen.

– Me er sjølvsagt glad for å bli inkludert i det, for dette er eit av alternativa me har vedteke at me skal arbeida vidare med, seier ordførar Harald Offerdal (Ap) i Balestrand.

Balestrand har òg arbeidd fram ein intensjonsavtale for ein storkommune med Høyanger og Hyllestad. Det er viktig for oss å òg ha eit alternativ innover, seier Offerdal:

– Historisk høyrer med til i indre Sogn. Det er der me føler at me høyrer heime. Det viser òg ei innbyggjargransking: Fleirtalet i Balestrand vil innover, seier Offerdal, som legg til at òg eit stor-Sogn med alle eller dei fleste av sognekommunane framleis er eit aktuelt alternativ.

Ivar Kvalen og Trude Risnes

HELD DØRA PÅ GLØTT: – Om Stortinget tvingar Luster inn i ein fusjon, er nordsidealternativet det me kan akseptera, seier ordførar Ivar Kvalen (Sp), her i diskusjon med varaordførar Trude Risnes (V, t.h.) i Leikanger og Monica Finden (H) frå Aurland

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Luster held døra på gløtt

Skepsisen mot kommunesamanslåing i Luster er vel kjent, og ordførar Ivar Kvalen (Sp) har vore kategorisk negativ til fusjon.

Men i dag kunne formannskapsmedlemmene i dei ni sognekommunane høyra litt andre tonar frå Kvalen:

– Luster ønskjer å bli verande eigen kommune – det ligg fast. Men dersom Stortinget tvingar Luster inn i ein fusjon, er ein storkommune på nordsida av Sognefjorden det alternativet me kan akseptera, seier Kvalen.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.