Desse får pengar frå fylket

Fylkestinget vedtok i dag å gje støtte til fleire ulike prosjekt i fylket. Idrettsanlegga som får støtte er: Storhall i Flora, 10 millionar kroner, skytebane i Fjalerhaller, 1,5 millionar kroner, ulike hallanlegg i Arena Stryn, 4 millionar kroner, og tre klatreanlegg i Sognehallen, 0,5 millionar kroner. I tillegg har fylkestinget løyvd fem millionar kroner til eit nasjonalt klimatilpassingssenter i Sogndal, og inntil fem millionar kroner til Senter for innovasjon, teknologi og prosess i Årdal.