Departementet granskar Vågsøy

Finansdepartementet vil granske eigedomskatten i Vågsøy.

Måløy
Foto: Ottar Starheim / NRK

Skattebetalerforeningen meiner innbyggarane fekk beskjed alt for seint og reknar skatten som ulovleg .

Skattesetlar om kor mykje eigedomskatt ein må betale vart sende ut til innbyggarane i juli. Skatten skal i fylgje Finansdepartemenetet etter lova vere ferdig berekna før innan utgangen av juni.

Spørmålet som juristane i departementet vil sjå nærmare på er betydninga av at skattesetlane med utrekning av skatten først vart sendt ut til innbyggarane månaden etter. Dei vil derfor fyrst ta kontakt med Vågsøy kommune opplyser Finansdepartementet til NRK.

Vågsøy valde å innføre eigedomsskatt etter Tall Ships Races-underskotet på 15 millionar kroner.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.