NRK Meny
Normal

Utdanninga Kristina tar bergar distriktsbarnehagane

FØRDE (NRK): Kristina Mundal har tatt utdanning som barnehagelærar på arbeidsplassen sin. Dermed er ho ein av dei som kan ha vore med på å berga barnehagane i distrikta.

Barnehagelærar Kristina Mundal saman med to av barna i Vieåsen barnehage.

VIKTIG: Barnehagelærar Kristina Mundal leiker med Olivia (2) og Mohammad (1). Mundal tok arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning, og er dermed del av ei viktig gruppe.

Foto: Borghild Andersdotter Vevle / NRK

– Er de Bukkane Bruse? I Vieåsen barnehage er Kristina Mundal ute med barna frå småbarnsavdelingane. Mundal var ferdig utdanna barnehagelærar i 2013, mykje takka vera moglegheita til å ta utdanning medan ho jobba i heimkommunen.

– Det var fint å sleppe å flytte vekk. Eg var jo etablert i Førde, og treivst med å jobba her i barnehagen.

Kristina Mundal på uteområdet til Vieåsen barnehage i Førde

LÆRERIKT: Kristina Mundal tykkjer det var effektivt for læringa å jobbe samstundes som ho studerte.

Foto: Borghild Andersdotter Vevle / NRK

I 2009 inngjekk Førde kommune eit samarbeid med Høgskulen i Sogndal. Samarbeidet la til rette for arbeidsplassbasert utdanning, slik at assistentar og fagarbeidarar tar barnehagelærarutdanning på deltid. Samstundes arbeider dei deltid i barnehage.
Medan dei er under utdanning får dei økonomisk støtte, og er sikra jobb når dei er utdanna.

– Det var litt krevjande med jobb og skule samstundes. Men det var utruleg lærerikt. Eg fekk jo bruke teorien frå undervisninga på jobb heile tida, seier Mundal, som var i det første kullet som tok arbeidsplassbasert utdanning i Førde.

– Det har vore redninga

Administrerande direktør i Private Barnehagers landsforeining, Arild Olsen, er klar på at denne typen ordning for utdanning er viktig for å få nok barnehagelærarar i barnehagane i distrikta.

– Arbeidsplassbasert utdanning har nok vore redninga for mange barnehagar.

Olsen seier at det er god tilgang på pedagogar i Norge, men at det kan vera vanskeleg å få tilsett mange nok i barnehagane som ligg langt frå utdanningsinstitusjonar.

Arild Magne Olsen PBL

VINN-VINN: Det er bra for både barnehagar å tilsette å satse på å auke kompetansen til assistentar, seier administrerande direktør i PBL, Arild Olsen.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Med slike ordningar får tilsette betre moglegheit til utdanning, og arbeidsplassar får fleire pedagogar. Det er ein vinn-vinn situasjon.

Arild Olsen trur fleire burde gjere som Førde kommune, spesielt no når pedagognorma skal innførast.

– No skal jo pedagogandelen i barnehagane aukast til 43 prosent i august neste år, så me oppfordrar alle til å nytte moglegheita til vidareutdanning dersom dei får den. Det trengst nok fleire barnehagelærarar i tida framover.

Kunne ha mangla mange

Kommunalsjef for oppvekst og skule i Førde kommune, Helge Sæterdal, fortel at dei kunne fått problem utan arbeidsplassbasert utdanning.

– Hadde det ikkje vore for at så mange ønsker å ta vidareutdanning hadde me mangla tretten pedagogar når pedagognorma skal innførast. Men no har me eit kull som blir ferdig i tide.

Ifølge Sæterdal var det nettopp mangel på pedagogar som gjorde at dei starta ordninga.

– Tidlegare har me mangla pedagogar her i kommunen. Me hadde for få eksterne søkarar. Men etter me sette i gang arbeidsplassbasert utdanning i 2009 har me vore på normalt nivå.

Tilbake i Vieåsen barnehage har barnehagelærar Kristina Mundal ei klar oppfordring.

– Viss du går og lurer på å ta denne utdanninga, så berre gjer det! Å vera barnehagelærar er ein utruleg givande og viktig jobb.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.