NRK Meny
Normal

Den største tunnelbrannen i norsk historie

Rehabiliteringa av Skatestraumtunnelen i Bremanger etter brannen kostar langt meir enn først venta. Prislappen kjem på totalt 62,5 millionar kroner.

Brann i Skatestraumtunnelen

DYRT: Brannen i Skatestraumtunnelen førte til enorme skader inne i tunnelen. No har også prisen blitt dyrare enn tenkt.

Foto: Quirinus Adrichem

Tunnelen har vore halvveges stengd sidan ei tankvogn med bensin eksploderte i tunnelen i midten av juli. Til jul er den venta å opne heilt, men arbeidet har kosta.

Utbrend tankbilvogn

EKSPLODERTE: Dette var alt som var att av tankvogna som inneheldt 16.500 liter bensin.

Foto: Bjarne Eldevik / NRK

– Sjølv om dette er den største registrerte brannen landet har hatt i ein vegtunnel, var skadeutviklinga på sprøytebetongen mindre enn venta, seier avdelingsdirektør Claus K. Larsen i tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet.

Likevel vart totalskadane enorme, og kostnaden deretter. Prislappen har no kome på 62,4 millionar kroner. I august var det sagt at reparasjonen og utbetringa ville koste knappe 40 millionar kroner.

– Ei omfattande og kostbar rehabilitering måtte til i etterkant. Årsaka til dette er truleg manglande brannseksjonering, det vil sei lukkar for kvar 250. meter for å unngå spreiing av brannen bak betongen, seier Larsen.

Vil be regjeringa om halvparten

Jenny Følling

OVERRASKA: Fylkesordførar Jenny Følling visste ingenting om den nyaste prislappen før no.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Trass i at kostnadane med mellombels ferjesamband vart mindre enn venta, blir det likevel totalt sett dyrare kostnader for Fylkeskommunen.

– Dette er sjølvsagt høge kostnader, men når det skjer ein tunnelbrann så er det fylkeskommunen si plikt til å rydde opp igjen og vi må ta dei kostnadane som følgjer med, seier fylkesordførar Jenny Følling.

Følling vedgår at det blir tøft for Fylkeskommunen å skulle betale ein så stor sum, og at dette kan gå utover andre vegar. Regjeringa har tidlegare løyvd 16,4 millionar kroner til tunnelreparasjonen, men no vil Følling ha meir.

– Vi håpar at regjeringa kan ta femti prosent av dei kostnadane som går på opprydding i tunnelen, for elles blir det ganske tungt for Fylkeskommunen. Vi kjem til å sende inn avrekning på den summen som no har auka.

Skadar etter brannen i Skatestraumtunnelen

STORE SKADER: Inne i Skatestraumtunnelen like etter brannen. Brannen er rekna som den største tunnelbrannen som er registrert i Norge.

Foto: Flora brannvesen

Største brannen i norsk historie

Aldri før har ein opplevd ein så stor tunnelbrann på norske vegar. Ifølgje Statens vegvesen var brannen på RWS-nivå, som er dei mest ekstreme brannane. RWS er ei brannkurve som estimerer tid- og temperaturkurva som gjeld ved store brannar.

Dette er også ein type brann der det er stor risiko for at menneskeliv kan gå tapt på grunn av kraftig gass- og temperaturutvikling.

– Det er liten sjanse for å overleve viss du er oppstraums samanlikna med brannen. Dei som er der røyken bles og varmen går er i fare, det blir som ei skorsteinseffekt. Dei som er nedstraums samanlikna med brannen har eit betre utgangspunkt og kan kome seg unna, seier Larsen i Vegdirektoratet.

Brannen førte til enorme skadar i tunnelen. Blant anna vart vass- og frostsikringa øydelagd. Det er gjort tiltak for å i større grad kunne unngå dette ved ein eventuell ny brann.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.