Delte meiningar om nytt HF-namn

– Det er for seint. Det er som å tisse litt på bålet, seier styremedlem i Sjukehusaksjonen i Nordfjord om framlegget til nytt namn til Helse Førde.

Førde sentralsjukehus 21

NYTT NAMN: Dagens Helse Førde har sitt hovudsete i Førde og namnet ber preg av det. No ynskjer pasientombodet å endre namnet.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Det er delte meiningar etter at pasientombodet i Sogn og Fjordane, Ove Mjåtveit, tek til ordet for å endre namnet «Helse Førde» til «Sogn og Fjordane Helseføretak».

Sjukehusaksjonist Jan Eide meiner skaden allereie har skjedd, og at ei namneendring kjem for seint.

Jan Eide

FOR SEINT: Styremedlem i sjukehusaksjonen i Nordfjord, Jan Eide.

Foto: Asgeir Reksnes / NRK

– For meg spelar det inga rolle. Dei har øydelagt heile greia, og då er det ikkje hjelp i å få vekk Førde-namnet sjølv om det er belastande, seier han.

– Provoserande

Det er i årsmeldinga at pasientombodet føreslår å endre namnet. Det har storma kring helseføretaket og Sunnfjord-regionen i samband med omlegginga.

Ei namneendringar har også tidlegare vore vurdert.

– Eg føreslår å kalle det «Sogn og Fjordane Helseføretak». Det fylket som føretaket skal levere tenester til. Eg trur også at «Helse Førde» er provoserande for mange, seier Mjåtveit.

– Kan vere samlande

Hotelldirektør Odd Erik Gullaksen ved Rica Sunnfjord Hotell lever av å trekkje folk til Førde. Men ynskjer velkomen at helseføretaket med hovudsete i byen hadde kvitta seg med namnet.

Gullaksen trur ei namneendring kan virke samlande.

– Det som er viktig er at namnet på helseføretaket vårt ikkje skaper stridar innanfor fylket, seier han.

Vil koste

Nyvald styreleiar i Helse Førde, Jorunn Ringstad ynskjer ikkje å kommentere pasientombodet sitt namneforslag.

Nestleiar Knut Cotta Schønberg seier det er naturleg at styret gjer seg opp ei meining når årsmeldinga frå ombodet kjem opp i styret.

Ei namneendring vil koste pengar, og ein må i så fall vurdere om det er rett pengebruk.

Lite å seie

Etter ein årelang strid om sjukehustenestene i fylket, vedgår Eide i Nordjford at han har irritert seg over Førde-namnet.

No har sjukehuset bore namnet i 11 år, og han har lita tru på at det vil skje noko revolusjonerande med eit nytt namn.

– Slik eg ser det, så går det mot eit lokalsjukehus i førde og nedlegging av resten, seier han.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.