NRK Meny
Normal

Dei er utolmodige, men ukuelege optimistar

Han har prøvd floge og sluk. Men laksen vil ikkje bite. – Når du har kjensla av at den ikkje er der, så verkar det litt meiningslaust å stå der og kaste, seier laksefiskar Bjarne Huseklepp.

Den kalde temperaturen i lakseelevane gjer at laksen ikkje bit og fiskesesongen ligg langt etter fjoråret.

SJÅ TV-SAK: Kald sommar gjer at laksen ikkje vil gå opp i elvane som normalt. Samstundes ventar utolmodige laksefiskarar på at fisket skal komme skikkeleg i gang. (FOTO/REDIGERING: OLE ANDRE REKKEDAL/STINE KYRKJEBØ JOHANSEN)

Laksefisket har vore labert i mange elvar denne sommaren. Årsaka er enkel. Sommaren har vore kald.

– Det er kaldt vatn. Det er det. Seks grader, resignerer Bjarne Huseklepp og ser utover Flekkeelva i Fjaler.

Her har han fiska laks i 50 år. I år har han ikkje landa ein einaste ein. Då kan sjølv den beste fiskaren oppleve det som meiningslaust å gjere kast på kast.

– Det forstår eg godt at også andre tykkjer, seier han.

NRK fortalde i førre veke om den labre starten på laksefisket i Lærdalselvi . Også her er elva kald. Kalde vassdrag gjer laksen slapp og ikkje i stand til å gå motstraums. Det er årsaka til at det er lenger mellom nappa lenger oppe i vassdraga, enn nede.

Laksefiske i Lærdalselvi

LABER: Heller ikkje i Lærdalselvi har det vore den heilt store starten på laksefisket.

Foto: Jan Christian Jerving

– For dei som skal fiske så seier seg sjølv lite interessant å kjøpe fiskekort, seier Eiliv Erdal, leiar i Nausta elveeigarlag. Her er laksen ein månad seinare ute enn for eitt år sidan.

– For dei som sel døgnkort og slikt, så er dette eit problem, legg han til.

Ved elvebreidda i Fjaler håpar hobbyfiskaren at laksen snart skal la seg freiste.

– Vi er ukuelege optimistar. Vi gir oss aldri og trur at «snart bit den». Men skal det bli noko fisk så må temperaturen opp, seier Huseklepp.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.