NRK Meny

Dårleg fiske i sogne-elvar

I dei største og mest kjende elvane i Sogn vert det det meldt om dårleg lakse- og sjøaurefiske i sommar. Det skriv Sogn Avis. I det som vert omtalt som dronninga av lakse-elevane - Lærdalselvi - vart det fanga 4,7 tonn laks i sommar mot 8,4 tonn i fjor. Grunnane til den dårlege fiskesesongen er fleire. Lakselus, redusert vassføring og etterverknader av skadeflaumar vert oppgitt som årsaker.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.