Cruiseskipa vert utsleppsfrie

Stortinget vedtok i går at cruiseskip og ferjer skal segle utsleppsfritt i norske verdsarvfjordar innan 2026. Norge er dermed det første landet i verda som innfører slike krav. Marius Holm i Miljøstiftinga Zero meiner vedtaket vil gi positive ringverknader for både lokalbefolkninga og reiselivet.

Skipet Magellan
Foto: Erling Oppheim