NRK Meny

Countryfestivalen får kritikk

Norsk Countrytreff i Breim tilfredsstiller ikkje krava til statusen som knutepunktfestival. Det er konklusjonen til Norsk kulturråd som på vegner av Kulturdepartementet har vurdert om dei ulike knutepunktfestivalane fyller kriteria for å ta imot statsstøtte. Ifølgje Dagbladet meiner Kulturrådet at ein ikkje fyller dei kunstneriske måla. Dagleg leiar i Norsk Countrytreff, Eva Hage Solstad, seier til avisa at dei har fått melding om kva dei må jobbe vidare med.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.