Byggjer hytter for 60 mill. kroner

Cecilie Utne har planar om byggje eit fritidsanlegg i Vårdal i Askvoll til 60 millionar kroner.

Saman med andre aksjonærar vil ho mellom anna byggje 21 hytter for sal og 16 utleigehytter. I tillegg er det også planar om eit stort uteområde, skriv Firda.

Fredag tek Askvoll kommune stilling til reguleringsplanen for området. Vedtek kommunestyre den, kan utbygginga starte allereie til sommaren.