NRK Meny

Bustadprisane veks raskast her

Bustadprisane i fylket stig no raskare enn i resten av landet, syner bustadprisstatistikken. I løpet av det siste året har prisane auka med 7,6 prosent, noko som er 0,3 prosent over landssnittet og over dobbelt så mykje som i Bergen og Hordaland. Noko av bakgrunnen er stabil arbeidsmarknad, god etterspurnad og positive trendar for næringslivet, trur Pål Anders Kårstad i Eigedomsmekling Sogn og Fjordane.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.