NRK Meny

Bustadprisane veks raskast her

Bustadprisane i fylket stig no raskare enn i resten av landet, syner bustadprisstatistikken. I løpet av det siste året har prisane auka med 7,6 prosent, noko som er 0,3 prosent over landssnittet og over dobbelt så mykje som i Bergen og Hordaland. Noko av bakgrunnen er stabil arbeidsmarknad, god etterspurnad og positive trendar for næringslivet, trur Pål Anders Kårstad i Eigedomsmekling Sogn og Fjordane.

På ei av verdas brattaste jernbaner blir skinene ekstra slitte av mykje bremsing. Det krev mykje vedlikehald, før sesongen startar for fullt.
Bilder fra landbruks-og matministeren sitt møte med sinte bønder i balestrand.
12 år gamle Linea arrangerer konsert til inntekt for forskning på den uhelbredelige sykdommen, som ein god ven fekk for ei tid sidan. Og 7.-klassingen venter fullt hus.