NRK Meny

Bustadprisane veks raskast her

Bustadprisane i fylket stig no raskare enn i resten av landet, syner bustadprisstatistikken. I løpet av det siste året har prisane auka med 7,6 prosent, noko som er 0,3 prosent over landssnittet og over dobbelt så mykje som i Bergen og Hordaland. Noko av bakgrunnen er stabil arbeidsmarknad, god etterspurnad og positive trendar for næringslivet, trur Pål Anders Kårstad i Eigedomsmekling Sogn og Fjordane.

bilder av jordbæråker i utvik som er rasert av flommen. Bilder av elveleier frå dagen derpå og flomdagen. intervju gardbrukar viser oss rundt på garden. mobilvideo av drivhus som blir skylt på fjorden.
Store skadar etter flaum i Utvik og på Breim
Denne helga blir Countryfestivalen på Breim arrangert for 23. år på rad. Men det er ikkje berre musikken som står i sentrum. Det gjeld å kjenna kleskodane og å ha det rette utstyret.