Bustadprisane aukar

– Det er ingen grunn til at Sogn og Fjordane skal ha bustadmangel, og dermed svært høge bustadprisar. Det seier eigedomsmeklar Pål Anders Kårstad i Sparebanken Sogn og Fjordane til avisa Firda. Det siste året har bustadprisane auka i takt med resten av landet – men Kårstad opplever at prisane i Førde, Florø og Sogndal har auka meir enn landssnittet.