NRK Meny

Bustadprisane aukar

– Det er ingen grunn til at Sogn og Fjordane skal ha bustadmangel, og dermed svært høge bustadprisar. Det seier eigedomsmeklar Pål Anders Kårstad i Sparebanken Sogn og Fjordane til avisa Firda. Det siste året har bustadprisane auka i takt med resten av landet – men Kårstad opplever at prisane i Førde, Florø og Sogndal har auka meir enn landssnittet.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.