Burde ha varsla betre om "Dagmar"

Både fylkesmannen og Vêrvarslinga for Vestlandet tek sjølvkritikk for manglande varsling i forkant av «Dagmar».

Heile taket er vekk

ENORME SKADAR: Eit hus i Lodalen fekk heile taket rive av, og personen som budde der kom seg med naud og neppe i tryggleik.

Foto: Hans Erik Myren / Privat

Kommunane innover Sognefjorden fekk aldri varsel om at ekstremvêret «Dagmar» var på veg, skriv bt.no.

– I ettertid skulle eg gjerne sett at vi hadde sendt varsel om ekstremvêr til alle kommunane i fylket, seier beredskapssjef Haavard Stendvand i Sogn og Fjordane til avisa.

Burde ha varsla fleire

Også Vêrvarslinga for Vestlandet har konkludert med at dei burde ha varsla eit større område om uvêret som var på veg.

– Varselet burde nok vore sendt for heile fylket, med ein kommentar om at det blei verst i Nordfjord, heiter det i eit brev som Vêrvarslinga har sendt til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Skal hjelpe kommunane ved krise

Det er fylkesmennene som har ansvar for å samordne den sivile beredskapen, og innunder dette ligg hjelp til kommunane i krisesituasjonar.

Då stormvarselet kom frå Vêrvarslinga, valde fylkesmannen å varsle alle kystkommunane, Førde, Gaular og Naustdal i Sunnfjord, samt Eid kommuen I Nordfjord.

På første juledag alarmerte fylkesmannen ytterlegare fire kommunar, Hornindal, Gloppen og Stryn i Nordfjord, og Jølster i Sunnfjord.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.