Burde ha varsla betre om "Dagmar"

Både fylkesmannen og Vêrvarslinga for Vestlandet tek sjølvkritikk for manglande varsling i forkant av «Dagmar».

Heile taket er vekk

ENORME SKADAR: Eit hus i Lodalen fekk heile taket rive av, og personen som budde der kom seg med naud og neppe i tryggleik.

Foto: Hans Erik Myren / Privat

Kommunane innover Sognefjorden fekk aldri varsel om at ekstremvêret «Dagmar» var på veg, skriv bt.no.

– I ettertid skulle eg gjerne sett at vi hadde sendt varsel om ekstremvêr til alle kommunane i fylket, seier beredskapssjef Haavard Stendvand i Sogn og Fjordane til avisa.

Burde ha varsla fleire

Også Vêrvarslinga for Vestlandet har konkludert med at dei burde ha varsla eit større område om uvêret som var på veg.

– Varselet burde nok vore sendt for heile fylket, med ein kommentar om at det blei verst i Nordfjord, heiter det i eit brev som Vêrvarslinga har sendt til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Skal hjelpe kommunane ved krise

Det er fylkesmennene som har ansvar for å samordne den sivile beredskapen, og innunder dette ligg hjelp til kommunane i krisesituasjonar.

Då stormvarselet kom frå Vêrvarslinga, valde fylkesmannen å varsle alle kystkommunane, Førde, Gaular og Naustdal i Sunnfjord, samt Eid kommuen I Nordfjord.

På første juledag alarmerte fylkesmannen ytterlegare fire kommunar, Hornindal, Gloppen og Stryn i Nordfjord, og Jølster i Sunnfjord.

Knut Horvath Maristuen skal passe på at reinen heldt seg på rett side av riksvegen over Hemsedalsfjellet.
I dag kunne Førde Brannvern ta i bruk den første stigebilen i Sogn og Fjordane, og dermed kan dei nå heilt opp til dei øvste etasjane på dei høgaste bygga.
Ferjer som ikkje går når dei skal, er dessverre eit ikkje ukjent fenomen her på Vestlandet. 
På E39-sambandet Anda-Lote i Nordfjord var det over 100 innstilte avgangar i fjor. Og for nokon kan ei innstilte ferje få alvorlege konsekvensar.