Brukte konsulentar for 2,6 millionar kroner

Sogn og Fjordane fylkeskommune har til no brukt 2,6 millionar kroner på konsulentutgifter i Fjord1-saka.

Tore Eriksen, fylkesrådmann, Sogn og Fjordane Fylkeskommune

OPPLYSER LIKEVEL: Fylkesrådmann Tore Eriksen gir likevel ut tala for kor mykje fylkeskommunen har brukt på konsulentar.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Fylkesrådmannen snur i saka om å opplyse om kor store utgifter fylkeskommunen har hatt på konsulentar i den pågåande Fjord1-prosessen. For eit par dagar ville han ikkje oppgje noko tal, men i dag har han teke ei ny vurdering.

– Vi har kome til at det har vore så mykje omtale av denne prosessen at det er lite sannsynleg at vi kan seie noko vi ikkje burde seie ved å gå ut med tala.

2,6 millionar kroner

Og tala viser at det i 2014 vart brukt 1,6 millionar kroner, medan det fram til midten av april i år er brukt ca. ein million kroner - til saman 2,6 millionar.

Pengane er brukte til å kjøpe juridisk og økonomisk spisskompetanse som fylkeskommunen ikkje sjølv har i sin administrasjon, seier Eriksen.

– Når det politiske fleirtalet har villa utgreie dette så tydeleg så har vi vore nøydde til å kjøpe tenester, og det har vi gjort.

– Ikkje problematisk

– Er det ei godt signal å sende ut å bruke 2,6 millionar kroner på konsulentar når fylkeskommunen er i ein så anstrengt økonomisk situasjon?

– Dette er eit spørsmål som det politiske miljøet bør svare på, men eg meiner konsulentutgiftene her ikkje er veldig høge i forhold til dei verdiane som fylkeskommunen er sett til å forvalte gjennom eigarskapen i Fjord1. Eg synest ikkje det er problematisk, men andre vil kanskje henge seg opp i det.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.