NRK Meny
Normal

Brukte 250 000 kroner på advokatar

Sjukehusaksjonen i Nordfjord brukte i fjor 250 000 kroner på advokatar.

Svein Hansen

FORSVARAR: Svein Hansen, leiar i sjukehusaksjonen i Nordfjord, har ingen problem med å forsvare bruk av 250 000 kroner på advokat.

Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

Pengane kjem frå innsamlingar og gåver til aksjonen. Leiar Svein Hansen har ingen problem med å forsvare pengebruken.

– Det må eg seie i høgste grad. Det vi snakkar om her er først og fremst eit vere eller ikkje vere for Nordfjord og helsetilbodet der, seier han.

Dokumentere fakta

Det er i sjukehusaksjonen i Nordfjord sin rekneskap det kjem fram at aksjonistane i fjor hadde 252 575 kroner i advokatutgifter.

Pengane har gått med til å framskaffe fakta, men også til å gje juridisk bistand til tilsette i helseføretaket.

– Det har vore eit møysommeleg arbeid å byggje opp og dokumentere fakta. Vi forlanger same tilbod som dei andre i landet, så får vi sjå korleis det vil gå, seier Hansen.

– Ikkje i tråd med vedtak

For advokatane kan også få meir å gjere i framtida. Denne veka har sjukehusaksjonen varsla søksmål mot Helse Førde, og seier dei vil gå rettens veg for å stogge nedleggingsplanane ved Nordfjord sjukehus.

– Pengane kjem frå innsamla midlar og bruker til å sette advokat på vedtaka som er gjort i Helse Førde og regjeringa, som mange meiner er demokratiske og ordentleg fatta. Er dette rette måten å gjere det på?

– Ja, det meiner ikkje berre eg men eit samla styre i sjukehusaksjonen, at her har det føregått ting som ikkje er i tråd med verken forvaltning eller det som Stortinget og Regjeringa har vedteke. Så får det bli opp til andre å dømme om det er rett det som vi har hevda, seier han.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.