NRK Meny

Brot i hovudavtalen

Konflikten mellom leiinga og fem fagforbund i Helse Førde, som hevdar at det har skjedd brot på Hovudavtala, går no til mekling sentralt. Dette er klart etter at Legeforeininga og Norsk sjukepleieforbund ikkje godtek forslaget om å bli samde, som leiinga la fram i eit møte mellom partane i går. HR-direktør Arne Skjelten i Helse Førde seier leiinga og fagforbunda har to ulike syn på saka, og at han difor ser fram til at sentrale partar finn ei løysing på konflikten.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.