Bringebærjus i Vik

Meieriet i Vik skal laga bringebærjus med lokale bær som råstoff.

Bringebær
Foto: NRK

- Det er stor produksjon av bringebær i Vik, og vi har funne ut at jusen går an å produsera med dei maskinane som finst på meieriet her, seier styrar Aksel Njøsen.

Nytt bein å stå på

Meieriet i Vik har i det siste slite med nedgang i salet av gamalost, og dei håpar at bringebærjusen kan bli eit nytt bein å stå på. Etter planen skal produksjonen starta opp i juli i år.

Aksel Njøsen kan fortelja at det har vore mykje arbeid med å utvikla den nye jusen. No er han spent på korleis det slår an.

- Vi har brukt smakspanel med både unge og eldre for å koma fram til det beste resultatet, seier Njøsen.

Nye arbeidsplassar

Njøsen seier det er vanskeleg å vita om produksjon av bringebærjus i Vik vil skape fleire arbeidsplassar på meieriet. Det er avhengig av om jusen blir ein suksess.

- Vi må først sjå korleis dette utviklar seg og korleis den nye jusen klarer seg på marknaden.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.