Normal

– Det er uaktuelt for kommunen med ei kraftline i den austlege delen av Myklebustdalen

Bremanger kommune støttar ikkje kraftlinetraséen gjennom den austlege delen av Myklebustdalen. Det har formannskapet slått fast.

Myklebustdalen kraftlinje

MÅTTE STOPPA: Statnett måtte stoppa arbeidet med trafostasjonen i Myklebustdalen med umiddelbar verknad.

Foto: Ivar Andreas Myklebust

Det skriv Firdaposten.

Det har vore knytt ein del uvisse og forvirring om kva Bremanger kommune meiner i den betente saka om kraftlina som skal gå frå Fardal i Sogndal til Ørskog på Sunnmøre.

For om lag ein månad sidan måtte Statnett stoppa arbeidet i Myklebustdalen med umiddelbar verknad, då ein dom i Gulating lagmannsrett slo fast at vedtaket frå Olje- og energidepartementet var ugyldig.

I valet sitt av å føra kraftlinja gjennom den austlege delen av Myklebustdalen i Bremanger, peika dåverande Olje- og energiminister Ola Borten Moe på at det hadde støtte i kommunale vedtak i Bremanger kommune.

I eit ekstraordinært formannskapsmøte via telefon på torsdag, var det liten tvil om kva standpunkt kommunen har, skriv avisa.

– Det er uaktuelt for Bremanger kommune å ha kraftline gjennom den austlege delen av Myklebustdalen, er den klåre meldinga frå formannskapet.

Firdaposten skriv vidare av kommunen primært ønskjer at traséen Grov-Åskora blir greidd ut, dersom ikkje det er mogleg, vil dei ha kombinasjonstraséen gjennom Myklebustdalen sin vestlege del, sørover mot Førdedalen og vidare gjennom Førdedalen sin austlege del.

Vegopning på Bergum i Førde kommune