NRK Meny

Braut god advokatskikk

Advokat Louis Anda braut reglane for god advokatskikk då han kontakta medlemmer i administrasjonsutvalet i Lærdal kommune direkte i samband med ei oppseiingssak. Det slår disiplinærutvalet i advokatforeininga fast. Det var kommunen som klaga advokaten inn. Anda seier han tek avgjerda til vitande, men at han vurderer å klage vedtaket inn for ein høgare instans i advokatforeininga.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.