NRK Meny

Bråtebrann ute av kontroll

Brannvesen frå Askvoll og Fjaler har rykt ut til ein bråtebrann ute av kontroll i området Askdalen i Askvoll. Alarmsentralen fekk melding om bråtebrenning tidlegare, men i 19.30-tida er denne ute av kontroll. – Vi har førebels ikkje meldingar som tyder på at hytter eller hus er i fare umiddelbart, seier Jan Gunnar Holvik ved Alarmsentralen.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.