Brannsikrar Gaupne gamle kyrkje

Stiftinga UNI har løyvd 235.000 kroner til brannsikring av Gaupne gamle kyrkje.

Det er Fortidsminneforeininga som eiga kyrkja som er ei tømmerkyrkje frå 1647.

Eksteriøret er enkelt, men rikt dekorert. Den utskårne vestportalen stammar frå den gamle stavkyrkja på staden og kan daterast til siste halvdel av 1100-talet.