NRK Meny
Normal

4 av 10 utrykkingsleiarar manglar utdanning

FLORØ (NRK): Nesten 40 prosent av utrykkingsleiarane som jobbar deltid i brannvesenet manglar obligatorisk utdanning.

Brannøving i Florø

ØVING: På eit øvingsfelt ved Florø lufthamn deltek fleire i brannøving der dei trenar på dei dramatiske situasjonane.

Foto: Oddmund Reisæter Haugen / NRK

– Alt for dårleg og ein fare for branntryggleiken, seier fungerande avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

Allereie i 2001 kom den såkalla dimensjoneringsforskriften, som stiller krav til kva utdanning brannmannskap i Norge må ha. 16 år seinare er det framleis store manglar.

I Florø har dei arrangert lokale øvingar for brannvesenet

ØVINGA: Sjå bileta frå brannøvinga i Florø.

Mange manglar opplæring

Tal frå DSB frå 2016 viser at heile 37 prosent av utrykkingsleiarar som er deltidstilsette manglar kursing og opplæring.

– I ein aksjon står ein ofte åleine og må ta eit val. Då er det viktig å ha opplæring slik at du gjer dei rette vala, seier utrykkingsleiar, Bjørn Øren.

Brannøving i Florø, utrykningsleiar, Bjørn Øren

PÅ ØVING: Utrykkingsleiar, Bjørn Øren deltok då dei hadde øving ved Florø lufthamn.

Foto: Oddmund Reisæter Haugen / NRK

Han er ein av fleire utrykkingsleiarar, som dei siste dagane har fått naudsynt trening og opplæring i Florø. Der trente dei mellom anna på å redde ut folk frå bygningar, medan dei kjempar mot elden og røyken.

Fungerande avdelingsdirektør i direktoratet, Hans Kristian Madsen

KOM I GANG: Hans Kristian Madsen oppmodar andre kommunar til å komme i gang med naudsynt opplæring.

Foto: Oddmund Risæter Haugen / NRK

Fungerande avdelingsdirektør i direktoratet, Hans Kristian Madsen seier det er viktig å kunne faget sitt godt. Det er kommunane som har ansvar for at brannvesenet har denne opplæringa og Madsen oppmodar fleire til å komme i gang.

– Ein kjem ofte opp i heiltuventa situasjonar som brann i tunnelar eller bygningar, eller krattbrannar for den saks skuld. Då må du vite kva du skal jobbe med, seier han.

Meir deltaking på lokale kurs

 Per Otto Selstad i Sogn og Fjordane Brannbefalslag

BILLIGARE: Per Otto Selstad seier det er mykje billigare å arrangere kurs lokalt.

Foto: Oddmund Risæter Haugen / NRK

Berre dei siste åra har rundt 60 personar i Sogn og Fjordane fått naudsynt fagleg påfyll. Deltakinga på kursa tok seg kraftig opp då det vart arrangert lokalt. Ifølge Per Otto Selstad i Sogn og Fjordane Brannbefalslag kjem det av at det er for dyrt å reise på Norges Brannskule.


– Her klarer vi å få det til billigare. Etter at vi fekk laga dette opplegget med samlingar på ein eller to dagar har vi fått fortgang i dette, seier Selstad.

Brannøving i Florø

BRANN: I Florø trente dei på å redde folk ut frå brennande bygningar og anna ein må vere budd på i brannvesenet.

Foto: Oddmund Risæter Haugen / NRK


Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.