NRK Meny

Brann i einebustad på Eid

Brannvesenet rykte ut til ein brann i ein einebustad på Eid i kveld. Politiet er også på veg, men brannvesenet hadde raskt fått sløkt brannen med pulver. Ifølge politiet er det ikkje snakk om store skader, men det skal ha vore meldt om flammar på ulike stader i bustaden. Bebuarane kom seg ut sjølv, og det er ikkje snakk om personskadar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.