Bråket i Jotun Handball

Det vart bråk på det ekstraordinære årsmøtet, i Jotun handball tysdag. Kritiske foreldre gjekk hardt ut mot toppsatsinga til kvinnelaget.

Dette gjorde at Alf Roger Lereng, som var blitt spurt om å ta over leiarvervet i Jotun handball, trekte seg.

Usamd i kritikken

Alf Roger Lereng er ueinig i kritikken på årsmøtet om at toppsatsinga går utover dei lokale spelararane.

 Han seier at handballgruppa i Jotun har lagt til rette for at alle skal vere med, og at det ikkje berre skal satsast på elitelaget. Han meiner òg at kritikken burde kome før: