Overheldt ikkje vikeplikta – krasja med motorsykkel

Mannen i 80-åra frå Austlandet overheldt ikkje vikeplikta og krasja med ein møtande motorsyklist. No har han vedteke 7.500 kroner i bot etter ulukka.

MC-ulykke på Hemsedalsfjellet

SAMANSTØYT: Naudetatane rykte 1. august i år ut etter melding om trafikkulukka ved Breistølen i Lærdal.

Foto: Truls Kleiven / NRK
Oddleif Løseth
Journalist

Det var 1. august i år at ulukka skjedde like ved Breistølen i Lærdal. Dei første opplysningane gjekk på at motorsyklisten fekk skrens før ulukka, men at ingen andre køyretøy var direkte involvert i hendinga .

Men ifølgje førelegget var ikkje den eldre bilføraren merksam nok då han skulle krysse riksveg 52.

Motorsyklisten bremsa ned for å unngå samanstøyt, men fekk som følgje av dette skrens på motorsykkelen før han krasja med bilen. Han vart kasta av sykkelen og klei bortover asfalten. Mannen vart påført skadar i handledd og bein, og vart sendt til Ringerike sjukehus på Hønefoss med lettare skader.

Det oppstod mindre materielle skader på både bil og motorsykkel. Bilføraren i 80-åra har vedteke bota på 7.500 kroner.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.